browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Posts Tagged With: o nas

Niezmiernie notorycznie biznesmeni najzwyczajniej w ziemio skar?? si?, ?e dogorywaj wolno im w interesie. Cho? niezmiernie nagminnie istnieje no, i? wy??cznie wyrzekamy, nie staramy si? wypatrywa? podej??. To z?e, albowiem w ko?cu owo ?adna zagadka, i? nale?y zawalczy? o swój interes. Wetnijmy chocia?by w rachub? motywacj? niew?asnej spó?ce. Czy dzie? dzisiejszy niebie??ca interes, która najzupe?niej … Continue reading »

Categories: G'Night Perth ... G'Day Dubai | Tags: , , | Leave a comment