browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: AKasia82

Sklep oferuj?cy naturalne kosmetyki

Stosowa?e? zazwyczaj kosmetyków, które powodowa?y podra?nienia na twoim ciele? Nie wiesz od czego jest to zale?ne ale masz do?? tego typu produktów, które niszcz? wasz? skór?? Natychmiast powiniene? korzysta? z innych rodzaj kosmetyków którymi s? kosmetyki ekologiczne. Takie produkty na ogó? stosowane s? w?ród alergików, jednak znacznie wi?cej osób ch?tnie pozwala sobie na ich kupno … Continue reading »

Categories: G'Night Perth ... G'Day Dubai | Tags: , , , , | Leave a comment

gra kulki

Moim zdaniem du?a kula sprawi owo ?e drobnica ich nie pozbiera a co wewn?trz tym idzie przyn?ta b?dzie le?e? na dnie a? durze ryby jej nie posmakuj?. Uwa?am nic podobnego t? p?yt? Gry kulki w ?rodku ?wietn? i najbardziej przypad?a mi do gustu. I o w jakim stopniu pszczó?ki musia?am tuningowa?, bowiem moim zdaniem mia?y … Continue reading »

Categories: G'Night Perth ... G'Day Dubai | Tags: , , | Leave a comment