browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Formularze PIT

Posted by pitmerchant on September 5, 2013

Pracuj?cy, którzy wybrali jako sposób opodatkowania dochodów spo?ród dzia?alno?ci gospodarczej b?d? najmu zrycza?towany taksa od momentu przychodów ewidencjonowanych musz? z?o?y? druk PIT-28.

Druki PIT 28 2013

Wypada pami?ta? o tym, i? je?liby opodatkowanie dotyczy dzia?alno?ci gospodarczej owo podatnik nie przypadkiem kalkulowa? si? jak jeden m?? spo?ród ma??onkiem z innych dochodów opodatkowanych skal? podatkow?. Nie prawdopodobnie tak?e wykorzystywa? spo?ród preferencyjnego opodatkowania w celu osób samotnie wychowuj?cych dziatwa gwoli tych innych dochodów (je?li je ma).

Program PITy 2013/2014 rozliczy twój nak?ad PIT 28 ekspresowo za? bez ?adnych problemów, ?ci?gnij ten aplikacja, zainstaluj go a zrób nak?ad PIT 28 w kilka minut, oprócz mo?esz go za darmo wys?a? za pomoc? internet – jest to naprawd? doskona?e wybieg problemu spo?ród drukiem PIT 28!

Zobacz Druki PIT

PobierzPIT-28 pdf

Leave a Reply