browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Druki PIT 28

Posted by pitmerchant on September 5, 2013

Podatnicy jacy wybrali w charakterze badania opodatkowania dochodów spo?ród dzia?alno?ci gospodarczej wzgl?dnie najmu zrycza?towany podatek od chwili przychodów ewidencjonowanych musz? z?o?y? druk PIT-28.

Formularz PIT-28 2013

Powinno si? pami?ta? o tym, i? je?li opodatkowanie dotyczy dzia?alno?ci gospodarczej owo podatnik nie przypuszczalnie oblicza? si? spo?em spo?ród ma??onkiem spo?ród innych dochodów opodatkowanych skal? podatkow?. Nie przypuszczalnie podobnie pos?ugiwa? si? z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowuj?cych dzieci dla tych innych dochodów (je?li je ma).

Program PITy 2013/2014 rozliczy twój nak?ad PIT 28 w mgnieniu oka za? bez ?adnych problemów, ?ci?gnij ów oprogramowanie, zainstaluj go a zrób druk PIT 28 w nieco minut, na dodatek mo?esz go za darmo wyprawi? dzi?ki internet – jest owo no doskona?e rozwi?zanie problemu spo?ród drukiem PIT 28!

?ci?gnij Formularze PIT 28

PobierzPIT-28 pdf

Leave a Reply