browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Druk PIT-28

Posted by pitmerchant on September 5, 2013

Pracuj?cy, którzy wybrali jako post?powanie opodatkowania dochodów spo?ród dzia?alno?ci gospodarczej wzgl?dnie najmu zrycza?towany taksa odk?d przychodów ewidencjonowanych musz? odda? nak?ad PIT-28.

Formularze PIT-28

Wypada pami?ta? o tym, ?e o ile opodatkowanie dotyczy dzia?alno?ci gospodarczej owo podatnik nie przypuszczalnie rozlicza? si? pospo?u spo?ród ma??onkiem z innych dochodów opodatkowanych skal? podatkow?. Nie prawdopodobnie równie? stosowa? spo?ród preferencyjnego opodatkowania w celu osób samotnie wychowuj?cych dzieci dla tych innych dochodów (je?li je ma).

Program PITy 2013/2014 rozliczy twój druk PIT 28 b?yskawicznie a bez ?adnych problemów, ?ci?gnij ów aplikacja, zainstaluj go tudzie? zrób druk PIT 28 w nieco minut, w dodatku mo?esz go friko wyekspediowa? przy u?yciu internet – jest to w gruncie rzeczy doskona?e droga problemu spo?ród drukiem PIT 28!

Zobacz Druk PIT-28 2014

ZobaczPIT-28 pdf

Leave a Reply